Opublikowano

5 zaskakujących faktów na temat światowego transportu morskiego

5 zaskakujących faktów na temat światowego transportu morskiego

1) Około 90% towarów transportowanych jest drogą morską.

Jest to najbardziej efektywny sposób przewozu dużych ilości towarów na długie dystanse, dzięki czemu ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki.

2) Obecnie na morzach pływa ponad 20 milionów kontenerów.

Wielkość tej floty świadczy o znaczeniu kontenerów w standaryzacji i usprawnieniu procesów transportowych. Kontenery ułatwiają także przeładunek towarów między różnymi formami transportu, co przyczynia się do zwiększenia efektywności łańcucha dostaw.

3) Na morzach i oceanach pływa 55 tysięcy statków handlowych.

Flota ta jest zróżnicowana i obejmuje różne typy statków, w tym tankowce, kontenerowce i masowce. Statki te łączą różne regiony świata, umożliwiając handel międzynarodowy i przyczyniając się do globalizacji gospodarki.

4) Największe kontenerowce mogą przewieźć 20 tysięcy kontenerów.

Statki te, nazywane Ultra Large Container Ships (ULCS), stanowią imponujące osiągnięcie inżynieryjne i zwiększają efektywność transportu morskiego. Ich rozmiary pozwalają na znaczne obniżenie kosztów jednostkowych przewozu, co przekłada się na tańsze produkty dla konsumentów na całym świecie.

5) W transporcie morskim pracuje 1,5 miliona ludzi.

Pracownicy ci mają kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości globalnego łańcucha dostaw i funkcjonowania światowej gospodarki. Ich praca często wiąże się z długimi podróżami i oddaleniem od domu, co wymaga dużego poświęcenia i odporności na trudy podróży morskich.